รถกระบะให้เช่า : รถกระบะตอนเดียว ยี่ห้อ โตโยต้า วีโก้ (โฉมเก่า)

รถกระบะให้เช่า : ตอนเดียว ข้อมูลภายนอก สีขาว มีหลังคาอะลูมีเนียม ด้านข้างและหลังเป็นตะแกรง มีผ้าใบปิด หลังคาสูงประมาณ 170-180 ซม. (จากพื้นกระบะ) ข้อมูลภายใน พวงมาลัยพาวเวอร์ เครื่องปรับอากาศพร้อมสวิตช์ปรับควบคุมแบบหมุน วิทยุ CD 1 แผ่น MP3 ยี่ห้อ : โตโยต้า วีโก้ ประกันภัยชั้น 1 อัตราการเช่า (ตามระยะเวลาการเช่า) เช่า 1-3 วัน วันละ 1,200 บาท เช่า 5 วัน วันละ 1,000 บาท เช่า 7 วัน วันละ 800 บาท เช่า 15 วัน วันละ 650 บาท เช่า 30 วันขึ้นไปวันละ [...]

เงื่อนไขการเช่า

1. ผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าล่วงหน้า ตามระยะเวลาการเช่า ณ วันที่ส่งมอบรถ 2. ผู้เช่าต้องจ่ายเงินค้ำประกันค่าความเสียหายของรถยนต์ 20,000-30,000 บาท(แล้วแต่รุ่นรถที่จะเช่า) ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเนื่องจากคืนให้หมดในวันที่ส่งรถคืนให้กับผู้ให้เช่า โดยไม่มีส่วนชำรุด สูญหายหรือสับเปลี่ยนของรถเช่า 3. เอกสารที่ต้องยื่นในวันรับรถ โดยต้องส่งมาให้ตรวจสอบล่วงหน้าที่ bagsart@hotmail.comอย่างน้อย 2 วันทำการ กรณีนิติบุคล สำเนาใบขับขี่ของคนขับ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาหนังสือจดทะเบียน แผนที่ตั้งของบริษัท หรือสถานที่รับรถ กรณีบุคคลธรรมดา ใบขับขี่ของคนขับ (พร้อมสำเนา 1 ฉบับ) บัตรประชาชน (พร้อมสำเนา 1 ฉบับ) ของผู้เช่า และคนค้ำประกัน สำเนาทะเบียนบ้านของของผู้เช่า และคนค้ำประกัน สลิปเงินเดือน (พร้อมสำเนา 1 ฉบับ) แผนที่ตั้งของที่บ้าน หรือที่ทำงาน หมายเหตุ คนค้ำประกัน ต้องเป็นเจ้าบ้านที่อยู่ในกรุงเทพฯ โปรดแจ้งรายละเอียดที่สำคัญให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกและยืนยันการเช่าดังนี้ 1. จังหวัดที่ต้องการใช้งาน 2. ชื่อนามสกุล อาชีพ ที่อยู่ปัจจุบัน ที่ทำงาน [...]

ขอแนะนำตัว

pickupforrent.com ดำเนินธุรกิจบริการให้เช่ารถยนต์แบบครบวงจร ทั้งให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ การท่องเที่ยว รับขนส่งสินค้า และขนย้าย นอกจากนี้ ยังมีบริการรถพร้อมคนขับ เราได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างดีในด้านบริการจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไปด้วย เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดของการบริการ ตั้งแต่การรับข้อมูลจากลูกค้าด้วยความสุภาพ การเลือกรูปแบบบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด การเลือกสรรรถยนต์ที่มีคุณภาพ การบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการเช่า รวมถึงการจัดหาพนักงานขับรถยนต์ที่มีคุณภาพ และเรายังคอยให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญาที่เกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ลูกค้า