ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง
1. พนักงานบริการลูกค้า Customer Service
รายละเอียดงาน

 • ทำหน้าที่ขับรถรับส่งให้ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลรักษารถยนต์ให้สะอาด และพร้อมให้บริการอยู่เสมอ
 • เช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนให้บริการ
 • รับส่งเอกสาร
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ

 • มีสัญชาติไทย
 • แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย มีบุคลิกภาพที่ดี
 • มีใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์
 • ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และเสพยาเสพติดทุกชนิด
 • ไม่เคยต้องโทษทางอาญา และไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • เป็นคนตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • พร้อมที่จะเรียนรู้งานและพัฒนาตนเองเสมอ
 • สวัสดิการ

 • โบนัส
 • ชุดพนักงาน
 • ค่าล่วงเวลา
 • เงินเดือน

 • ขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์
 • สนใจสมัครงาน ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบรูปถ่าย และหลักฐานการศึกษา มาที่
  บริษัท สยามต้นกล้าวาณิช จำกัด
  89/54 หมู่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  หรือทาง e-mail address : bagsart@hotmail.com